Як позбавити батьківських прав? Юридична консультація

Позбавити одного з батьків батьківських прав — справа, що вимагає міцних нервів та достатніх юридичних знань. Ще складніше, коли чоловік задіяний у військовому конфлікті. Але спеціалістам юридичної клініки «Pro bono» це вдалося. Тонкощами судовго процесу вони поділилися й із нами.

Проблема

До юридичної клініки «Pro bono» звернулася пані Олена (ім’я змінено з етичних міркувань) із проханням допомогти у позбавленні батьківських прав колишнього чоловіка стосовно малолітньої дитини. Своє бажання вона мотивувала тим, що чоловік не бере участі у вихованні дитини та не сплачує аліментів. Сам він перебуває на окупованій території Донецької області і воює на боці незаконних збройних формувань, так званих ДНР/ЛНР.

Вирішення

Перш, ніж звертатися до суду, необхідно знати, за невиконання яких обов’язків можна позбавити людину батьківських прав. Також потрібно підготувати пакет документів. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. Одночасно з позбавленням батьківських прав суд має право вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.

За українським законодавством батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею 18 років. Проте, відповідно до ст. 199 Сімейного кодексу України, якщо повнолітня дитина продовжує навчання, то термін її утримування продовжується до 23 років, за умови, якщо батьки мають змогу надавати матеріальну допомогу.

Перед тим, як іти до суду, необхідно звернутися до служби у справах дітей за отриманням висновку про те, що батько не бере участі у вихованні дитини. Адже, відповідно до ч. 4 ст. 19 Сімейного кодексу України, у справах про позбавлення батьківських прав участь органів опіки та піклування є обов’язковою.

Витяг із законодавства України:

 • Відповідно до ч. 2 ст. 150 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Згідно ч. 2 ст. 141 СК України, розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.
 • Відповідно до ч. 2 ст. 157 СК України, той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.
 • Згідно ч. 4 ст. 155 СК України, ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, установленої законом.
 • Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 СК України, мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини. На підставі ст. 165 СК України, право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один із батьків, опікун, піклувальник, особа, у сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, у якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.
 • Згідно п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 30 березня 2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про всиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» особи можуть бути позбавлені батьківських прав лише щодо дитини, яка не досягла вісімнадцяти років, і тільки з підстав, передбачених ст. 164 СК України. Ухилення батьків від виконання своїх обов’язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

Усі ці обставини можуть бути доводами у позовній заяві. Доказами також можуть бути свідчення родичів або сусідів, довідка з дитячого садка або школи про те, що батько не бере участі у шкільному житті дитини, у її вихованні, заява самої дитини та ін.

Для звернення до суду необхідно правильно скласти позовну заяву. Позовними вимогами в цьому випадку є вимоги про позбавлення батьківських прав і, можливо, про стягнення невиплачених аліментів. До позовної заяви необхідно додати докази, що підтверджують позовні вимоги.  Висновок служби з прав дітей не є обов’язковим, але бажано у позовній заяві покликатися на норми законодавства, якими особа керувалася під час складанні позовної заяви.

Позбавлення батьківських прав є крайнім  заходом.  Суд  може  відмовити в задоволенні позову про позбавлення цих прав,  попередивши  відповідача про необхідність змінити ставлення  до  виховання  дитини  (дітей)  і  поклавши  на органи опіки та піклування  контроль  за  виконанням  ним батьківських обов’язків.

Перелік документів, які варто долучити до позовної заяви:

 1. Свідоцтво  про  народження  дитини.
 2. Паспорт  та ідентифікаційний номер  дитини (за  наявності).
 3. Паспорт  та ідентифікаційний номер  заявника.
 4. Свідоцтво  про  шлюб  та свідоцтво  про  розірвання шлюбу або  рішення суду  про  розірвання  шлюбу в  разі, якщо  шлюб  між вами розірваний.
 5. За  наявності  рішення  суду  про стягнення аліментів  на утримання  дитини.
 6. Довідка  про  склад сім’ї, із  якої  стає відомо,  із  ким  проживає дитина.
 7. У  відповідному відділі   державної виконавчої  служби  витребувати  довідку  про заборгованість  зі  сплати  аліментів.
 8. Довідка  з  місцевої  поліклініки, до  якої  прикріплена дитина, про  те, у  якому  стані  здоров’я  перебуває дитина  та  хто з  батьків  здійснює  її  супровід під час  відвідування  лікарів і  догляд за  дитиною.
 9. Акт  про  обстеження житлово-побутових  умов  проживання дитини  з матір’ю.
 10. Характеристику  з  місця  навчання  дитини, у якій  зокрема  відображаються   участь та  значення обох батьків  у  її  вихованні та  догляді за  дитиною.

Зверніть увагу, що такий перелік не є вичерпним і, залежно від обставин кожної конкретної справи, можуть знадобитися й інші докази або ж суд може витребувати їх за власною ініціативою.

За подання до суду позовної заяви про позбавлення батьківських прав сплачується судовий збір згідно визначених законом ставок як за позов немайнового характеру — 0.4 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 01 січня поточного року (з 1 січня 2016 року встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 1378 гривень). Таким чином, розмір судового збору у 2016 році становить 551,20 грн.

До позову  необхідно додати  копії  всіх  вище перелічених  документів, указати в тексті  позову свідків (їхнє прізвище, ім’я та по батькові, домашню адресу для надсилання судом повісток про виклик), яких  необхідно  викликати  для  підтвердження відповідних доводів. Клопотання про виклик свідків може бути складено та подано окремо від позовної заяви в судовому засіданні.

За потреби консультанти клініки можуть допомогти у складані позовної заяви або надати додаткові роз’яснення.

Юридична клініка «Pro bono» діє на базі Острозької академії та надає безкоштовні  професійні консультації.

Підготувала Ірина Величко